φτάνει τώρα;

και σκέφτηκε η μικρή τρελλή:
καλά τα λέει ο ποιητής:
«ας πονέσω αν είναι, τελικά, να ξαναζωντανέψω…»

οκ, λοιπόν… φτάνει τώρα;
μήπως πολύ αυθαδίασα;

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *