η νύχτα μου…

Η νύχτα μου είναι σαν μια μεγάλη καρδιά που πάλλεται…

Τρεις και μισή το πρωί.

Η νύχτα μου δεν έχει φεγγάρι. Η νύχτα μου έχει μεγάλα μάτια που κοιτάζουν ένα γκρίζο φως που μπαίνει από τα παράθυρα.